47
21
0
Time to Tales นิทาน... นิทรา Vol.5

นิทานทั้งหลายในเรื่องนี้ไม่ได้มีไว้ฟังก่อนนอน แต่ต้องรอให้หลับซะก่อน จึงจะมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่!

47

อ่าน

34

ตอน

1

ความคิดเห็น
แชร์เรื่องนี้
บทนำ
รีวิวและเรทติ้ง
สีขาว... สีดำ...
แสงสว่าง... ความมืด...
ปลอบประโลม... ลงทัณฑ์...
ความพยายามแยกแยะสองสิ่งซึ่งตรงข้ามออกจากกันให้เห็นต่างเด่นชัด สุดท้ายสูญค่า ในเมื่อทั้งหมดล้วนมีจุดกำเนิดมาจากที่เดียวกัน ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน และโดย ‘ผู้สร้าง’ คนเดียวกัน!
เซคิลิน... คือผู้สร้าง
และเซคิลิน... ก็คือสิ่งสร้าง
เมื่อความทรงจำทั้งหมดคืนกลับมาก็หมดเวลาแห่งฝันดี นิทานสีขาวจบลง เขาต้องตื่นมาเผชิญความจริงสักที โลกความจริงซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ดำรงอยู่ ไม่ว่าหอขาวหรือหอดำ ล้วนไม่ใช่บ้านของเขา แม้แต่นาม ‘เซคิลิน’ นี้ก็ไม่ใช่ของเขาเช่นกัน!
ทุกสิ่งทุกอย่าง เขามอบคืนแก่ผู้สร้าง แล้วกลับไปยังแห่งที่ของตน ต่อให้เขาจะไม่มีวันได้กลับออกมา ‘ข้างนอก’ อีก ต่อให้เขาจะถูก ‘ลบทิ้ง’ ไปก็ตาม...