38
10
0
มหัศจรรย์รักซ่อนเงา

ตัวตนคือสิ่งที่หลงลืมได้แต่เปลี่ยนกันไม่ได้แม้ว่าความรู้สึกนึกคิดจะแปรเปลี่ยนไปแล้วก็ตาม...

38

อ่าน

11

ตอน

0

ความคิดเห็น
แชร์เรื่องนี้
บทนำ
รีวิวและเรทติ้ง
ความทรงจำ...คือ การบันทึกเรื่องราวในรูปแบบหนึ่ง
การจดบันทึก...คือ การบันทึกเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
แต่...บางครั้ง...การจดบันทึก คือ การตอกย้ำเรื่องราวเลวร้ายที่เคยเกิดขึ้น
การลบบันทึก...คือ การลบเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ออกไปจากความทรงจำ
ถ้าคุณอยากลืมเรื่องราวเลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นคุณก็ต้องลบบันทึกนั้นทิ้งไปพร้อมๆ กับตัวตนของตัวเอง...