login

เเนะนำตัวละคร

1.เอริ
=สาวน้อยอายุ15ปี จากดาวL.O.
ความสามารถพิเศษ คุยกับสัตว์รู้เรื่อง
2.อีม
=ชายหนุ่มอายุ16ปี จากดาวโลก
หล่อ เล่นกีฬา กวนส้นไปหน่อย
3.เลวีส์
=ชายหนุ่มอายุ15ปี จากดาวโลก
หล่อเรียนเก่ง
----------------------------
เเนะนำตัวละคร
ไม่มีตอนต่อไป