5
0
0
Love U No More

Our relationship sound like broken records playing over. Next time I should restrain you but I don’t get another chance Now I get to watch you walk away. ความสัมพันธ์ของเราเหมือนกับแผ่นเสียงพังๆ ที่เล่นซ้ำแล้วซ้ำอีก ครั้งต่อไปฉันควรจะรั้งเธอไว้ แต่...ไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้ว ตอนนี้ฉันทำได้แค่นั่งมองเธอจากไป

5

อ่าน

1

ตอน

0

ความคิดเห็น
แชร์เรื่องนี้
บทนำ
รีวิวและเรทติ้ง
Our relationship sound like broken records playing over.
Next time I should restrain you but I don’t get another chance
Now I get to watch you walk away.

ความสัมพันธ์ของเราเหมือนกับแผ่นเสียงพังๆ ที่เล่นซ้ำแล้วซ้ำอีก
ครั้งต่อไปฉันควรจะรั้งเธอไว้ แต่...ไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้ว
ตอนนี้ฉันทำได้แค่นั่งมองเธอจากไป

U