74
110
0
YR Mine นายผู้ปกครอง (ภาคพิเศษ)

..3 ปีผ่านไป ความรักหลังแต่งงานระหว่างปรินซ์กับธาม

74

อ่าน

14

ตอน

29

ความคิดเห็น
แชร์เรื่องนี้
บทนำ
รีวิวและเรทติ้ง
เมื่อรักต้องการการพิสูจน์??
ภาคพิเศษจาก "YR Mine นายผู้ปกครอง"
..เมื่อมีคนเข้ามาท้าทายความรักอันมั่นคงระหว่างปรินซ์กับธาม
..เมื่อมีอุปสรรคที่ยากผ่าน
ความรักของธามที่มีต่อปรินซ์จะสั่นคลอนรึไม่??


https://www.facebook.com/afterfivepmwriter ไรท์เพิ่งเปิดเพจ มารู้จักมาอัพเดทนิยายของไรท์กันได้นะ ..รอคอย